dr Elżbieta Mackiewicz

Chirurg okulista dziecięcy

Staż specjalizacyjny z okulistyki odbyła w Klinice Okulistyki Akademii  Medycznej w Warszawie pracując jako asystent prof. Tadeusza Kęcika. W Klinice Prof Kęcika prowadziła jedną z pierwszych Poradni Zezowych w Warszawie. Obroniła doktorat z zakresu powikłań ocznych chorób tarczycy ze szczególnym uwzględnienim zaburzeń ruchomości i ustawienia gałek ocznych w Chorobie Graves-Basedowa. Od lat zajmuje się leczeniem schorzeń okulistycznych u dzieci. Jej specjalnością jest leczenie niedowidzenia  i choroby zezowej. Zajmuje się leczeniem tych schorzeń zarówno w zakresie doboru korekcji okularowej, terapii widzenia, planowania ćwiczeń ortoptycznych jak również w zakresie chirurgii mięśni okołogałkowych.  Zabiegi operacyjne przeprowadza z sukcesem od ponad 20 lat. Jej ogromna wiedza teoretyczna poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Ma znakomite podejście do dzieci i umie zredukować stres związany z wizytą dziecka u lekarza i badaniem okulistycznym.

dr Urszula Łukasik

Lekarz okulista

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Staż specjalizacyjny odbyła w Klinice Okulistyki Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie. W 2013 r. uzyskała specjalizację w zakresie okulistyki. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządu wzroku u osób dorosłych, a szczególnie jaskrą, chorobami plamki i siatkówki. Przeprowadza kwalifikacje do leczenia operacyjnego oraz zajmuje się opieką pooperacyjną. Wykonuje badania Optycznej Koherentnej Tomografii (OCT) oraz zabiegi laserowe w terpii jaskry. Jako lekarz Poradni Okulistycznej Polskiego Związku Niewidomych, pełni opiekę nad pacjentami z rzadkimi chorobami oczu (zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, jaskra wrodzona, małoocze, neuropatia nerwu wzrokowego). Poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych pogłębia swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną. Jest współautorem publikacji naukowych oraz wystąpień na zjazdach krajowych.

dr Krzysztof Dumański

Anestezjolog

Anna Makowska

Pielęgniarka

Pielęgniarka dyplomowana z wieloletnim stażem zawodowym. Od 15 lat pracuje w ambulatorium okulistycznym z pacjentami dorosłymi i z dziećmi.