Optometria

Podstawowe badanie optometryczne – dobór korekcji 100 pln
Badanie optometryczne rozszerzone 250 pln
Dobór soczewek kontaktowych 200 pln

Badania okulistyczne

Badania okulistyczne
Wizyta okulistyczna podstawowa 150 pln
Badanie siatkówki (dno oka) 180 pln
Fotografia barwna 50 pln
Badanie ciśnienia ocznego 20 pln
Badanie diagnostyczne w kierunku suchego oka 250 pln
GDX 100 pln
OCT (2 oczu/1 oko) 180/100 pln
Wizyta i OCT 250 pln
FA (Angiografia fluoresceinowa) 240 pln
Badanie hist.-pat. 100 pln
Komputerowe badanie pola widzenia (2 oczu/1 oko) 80/40 pln
Krzywa ciśnienia (6 pomiarów w ciągu doby) 120 pln
HRT (2 oczu/1 oko) 180/100 pln
USG 100 pln
UBM 140 pln
Wymaz z worka spojówkowego 40 pln
Badanie w kierunku nużeńca 90 pln
Usunięcie ciała obcego i badanie okulistyczne 180 pln

Chirurgia oka

Zabiegi laserowe na siatkówce
Laseroterpia zmian obwodu siatkówki 300 pln
PRP 300 pln
Mikropulsy 400 pln
Zabiegi laserowe przeciwjaskrowe
SLT 250 pln
Irydotomia 250 pln
Zabiegi laserowe inne
Kapsulotomia 250 pln
Iniekcje do gałki ocznej
Anty-VEGF 800 pln
Eylea 1900 pln
Lucentis 2000 pln
Triamcynolon 800pln
Ozurdex 4900 pln
Małe zabiegi chirurgiczne
Skrzydlik 700 pln
Cysta 400 pln
Gradówka 500 pln
Ostrzyknięcie gradówki 150 pln
Brodawka, kaszak 300 pln
Kępki żółte 300-1000 pln
Plastyka powiek (odwinięcie, podwinięcie) 900-2000 pln
Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych na 6 lat 550 pln
Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych typu PARASOL 500 pln
Płukanie kanalików łzowych 60 pln
Zaćma
Wizyta kwalifikacyjna do operacji zaćmy (obejmuje badanie okulistyczne, OCT, USG, pomiar mocy soczewki wewnątrzgałkowej, topografia siatkówki) 300 pln
Operacja usunięcia zaćmy z soczewką podstawową 2700 pln
Możliwość wyboru dowolnej soczewki* (cena uzależniona od typu soczewki) 2700-6000 pln*
Zaćma powikłana
Zabieg podstawowy 3300 pln
Doszczepienie pierścienia do torebki tylnej +500 pln
Witrektomia przednia +700 pln
Soczewka Artisan +1200 pln
Usunięcie zaćmy podwichniętej z fiksacją soczewki do twardówki od 4200 pln
Soczewka Scharioth
Doszczepienie soczewki Scharioth 4200 pln
Zabiegi przeciwjaskrowe
Trabeculektomia 3500 pln
ECP 3500 pln
Plomba nadtwardówkowa
Plomba nadtwardówkowa 4000-5000 pln
Krioaplikacja siatkówki
Krioaplikacja siatkówki 2500 pln
Witrektomia
Wizyta kwalifikacyjna do witrektomii (obejmuje badanie okulistyczne, badanie po rozszerzeniu źrenic, OCT, USG, pomiar soczewki wewnątrzgałkowej) 300 pln
Zabieg podstawowy 5500 pln
Zabieg podstawowy z użyciem DK-liny +300 pln
Zabieg podstawowy z użyciem oleju silikonowego +300 pln
Zabieg podstawowy z użyciem endolasera +500 pln
Zabieg podstawowy z użyciem barwnika +500 pln
Fakowitrektomia zabieg podstawowy  7000 pln

 

Cliradex – preparat przeciwko nużeńcom 190 pln

*Ceny zabiegów mogą ulec zmianie z powodu indywidualnych uwarunkowań medycznych w przypadku konkretnego pacjenta.