Amd wysiękowe (mokre), AMD suche, leczenie AMD

AMD (Age related Macular Degeneration), degeneracja plamki związana z wiekiem to obecnie częste schorzenie, które może występować w dwóch postaciach: tak zwane suche AMD i AMD mokre, inaczej wysiękowe. Suche AMD występuje znacznie częściej, a istota tej choroby polega na zaniku komórek nerwowych, odpowiedzialnych za widzenie w oku. W przebiegu AMD dochodzi zwykle do powolnego pogorszenia widzenia. Dotychczas nie opracowano metody leczenia tej choroby. Można jedynie spowolnić proces jej postępowania poprzez dbanie o ogólny stan zdrowia i przyjmowanie witamin.

AMD wysiękowe, czyli mokre, występuje znacznie rzadziej ale może mieć dużo bardziej dynamiczny przebieg. Czasem postęp choroby jest tak szybki, że może dojść do utraty
widzenia w ciągu kilku dni. W wysiękowym AMD pod centralną częścią siatkówki rośnie błona podsiatkówkowa, która niszczy komórki odpowiedzialne za widzenie. Jedynym sposobem leczenia AMD wysiękowego jest przyjmowanie leków w postaci zastrzyków (AVASTIN, LUCENTIS, EYLEA). W przypadku podejrzenia wystąpienia AMD należy regularnie badać oczy, najlepiej kilka razy w roku. Do postawienia odpowiedniej diagnozy konieczne jest przeprowadzenie badania OCT czyli tomografia siatkówki, zwykłe badanie okulistyczne może okazać się niewystarczające.

W Klinice prowadzimy pełną diagnostykę AMD, zarówno suchego jak i mokrego, oraz stosujemy wszystkie dostępne leki anty-VEGF. Dr Agnieszka Nowosielska jako jedna z pierwszych okulistów w Polsce, już w 2006 roku, rozpoczęła leczenie AMD zastrzykami. W ciągu 11 lat wykonała ponad 11000 iniekcji. Tak bogate doświadczenie kliniczne pozwoliło jej na opracowanie autorskiego schematu podawania leków, który gwarantuje najwyższą skuteczność. Leki anty -VEGF stosowane są w wielu krajach na świecie. W USA rozpoznanie wysiękowego AMD powoduje, że pacjentom, do końca życia, zaleca się regularne podawanie zastrzyków, co 4 tygodnie, bez względu na stan oka, mimo że część pacjentów nie potrzebuje w praktyce aż tylu dawek. W Klinice dr Nowosielskiej schemat podawania leków anty-VEGF i ich dawki są dobierane do indywidulanych potrzeb każdego pacjenta. Ma to na celu uzyskanie najlepszego wyniku w postaci ostrości wzroku przy jak najmniejszej ilości zastrzyków. Należy pamiętać, że AMD wymaga stałego leczenia do końca życia pacjenta. Ograniczenie liczby stosowanych zastrzyków do optymalnego poziomu pozwala zniwelować ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków takiego leczenia.